Školní poznávací exkurze

Adventní Vídeň

I letos pokračujeme v tradici školních předvánočních exkurzí se sváteční atmosférou v době adventu.

Zhruba 50 studentů vyrazí 7.12. 2017 spolu s vyučujícími německého jazyka do hlavního města Rakouska na oblíbené vídeňské vánoční trhy.

Čeká je zajímavý program s ochutnávkou rakouských adventních specialit na vánočních trzích při procházce historickým jádrem města a také návštěva slavnostně nazdobeného barokního zámku Schonbrunn. Součástí zájezdu je také výklad vyučujících během cesty včetně opakovacího kvízu pro žáky na závěr. 

Níže uvádíme předpokládaný harmonogram zájezdu a všem přejeme šťastnou cestu a bezpečný návrat domů!

 

Školní poznávací exkurze  - Adventní Vídeň

Datum: 7.12. 2017

Odjezd: 6:00        Návrat: 21:00        Sraz: 5:50

(Autobusové nádraží ve Žďáře nad Sázavou  - sraz před hlavní budovou ČD)

Program: prohlídka historického centra, návštěva vánočních trhů a zámku Schönbrunn

Cena zájezdu: 400,- Kč/osobu (zahrnuje dopravu, výklad a cestovní pojištění)

Zájemci se hlásí vyučujícím německého jazyka v kabinetě 330, 3. patro.

Konečný seznam účastníků bude sestaven podle pořadí platících účastníků s předložením platného cestovního dokladu.

Těšíme se na Vás!

PK cizích jazyků SŠG AK