Školní poznávací exkurze

Adventní Vídeň

I letos jsme navázali na tradici školních poznávacích exkurzí do zahraničí v době adventu.

Celkem 45 studentů se spolu s vyučujícími německého jazyka vydalo 7.12.2017 do hlavního města Rakouska na oblíbené vídeňské vánoční trhy.

Čekal je zajímavý program s ochutnávkou rakouských adventních specialit, procházka historickým jádrem města a také návštěva vánočních trhů v zahradách slavnostně nazdobeného barokního zámku Schönbrunn. Nedílnou součástí zájezdu byl výklad vyučujících během cesty a opakovací vědomostní kvíz pro žáky na závěr. 

V průběhu celého dne měli žáci možnost procvičit si své znalosti německého jazyka při ochutnávání rakouských dobrot či nakupování drobných dárků. Domů se všichni vrátili spokojení a plní nových dojmů a zážitků.

Velký dík patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto oblíbeného adventního zájezdu!