Plán školního roku 2017-18

Plán školního roku 2017/18 SŠG Adolpha Kolpinga    

04.09.17         zahájení školního roku
7. - 8.9.17      seznamovací kurz 1.ročníky - KČ1
14. - 15.9.17   seznamovací kurz 1.ročníky - C1
15.09.2017     Talkshow s vynikajícím saxofonistou Michalem Žáčkem
18.09.17         školení BOZP žáci
22.09.2017      Divadélko pro školy, 9:45, všechny třídy na teorii, vstupné 40 Kč/žák
28.09.17         státní svátek-Den české státnosti
29.09.17         ředitelské volno
05.10.17         setkání učitelů SŠG a BiGy v Radešínské Svratce
11.10.17         program "Přisedni si" - Liga vozíčkářů
26. a 27.10.17 podzimní prázdniny
28.10.17         státní svátek-Den vzniku samostatného čs. státu
08.11.17         Divadlo Víti Marčíka - Labyrint světa 8:00 (nástavbové studium)
09.11.17         Festival vzdělávání a den otevřených dveří
10.11.17         uzávěrka známek do 12:00
13.11.17         pedagogická rada 13:00
15.11.17         rodičovské schůzky
17.11.17         státní svátek-Den boje za svobodu a demokracii
listopad 2017   baristický kurz
22.11.17 den   otevřených dveří
listopad 2017   adventní zájezd do Vídně
prosinec 2017  adventní akademie
05.12.17          sportovní vánoční turnaj
8.12.18           vánoční akademie s Lukášem Hradilem a Ellen Makumbirofa
12.12.17         sportovní vánoční turnaj
19.12.17         Živý betlém
23.12.17 - 2.1.18 vánoční prázdniny
03.01.18         zahájení výuky po vánočníchi prázdninách,
03.01.18         mše svatá – svátek Tří králů v kostele sv. Prokopa 8:00
08.01 a 10.01.18 komplexní zkoušky
10.01.18         den otevřených dveří, školní cukrářská soutěž o Pohár SŠG AK
12.01.18         ples školy
15.01 a 17.01.18 komplexní zkoušky
26.01.18         uzávěrka známek do 12:00
29.01.18         pedagogická rada 13:00
31.01.18         vydání vysvědčení, ukončení 1. pololetí
02.02.18         pololetní prázdniny
3. - 6.2.18       Europain Paříž
únor 2018       školní kolo jazykové olympiády
26.2. - 4.3.18  jarní prázdniny
27.2. - 3.3.18  Salima Brno
14.02.18         Popeleční středa - mše sv. v kostele sv. Prokopa
březen 2018    školní kuchařská soutěž o Pohár SŠG AK
27.03.18         Pašijová hra
29. - 30.03.18 velikonoční prázdniny
30.03.18         státní svátek- Velký pátek
02.04.18         Velikonoční pondělí
20.04.18         uzávěrka známek do 12:00
24.04.18         pedagogická rada 13:00
25.04.18         rodičovské schůzky
30.04.18         ředitelské volno
duben 2018     komplexní zkoušky 3. ročník
duben 2018     jazyková soutěž Junior Lingua Třebíč
01.05.18         státní svátek- Svátek práce
07.05.18         ředitelské volno
08.05.18         státní svátek - Den vítězství
16.05.18         komplexní zkoušky 1, 2.ročník
23.05.18         komplexní zkoušky 1, 2.ročník
08.06.18         uzávěrka známek do 12:00
11.06.18         pedagogická rada 13:00
11. - 15.6.18   školní výlety
18.06.18         ocenění žáků 8:00
19.06.18         Bigyfest
20.06.18         mše svatá k ukončení školního roku
22.06.18         ukončení školního roku, vydání vysvědčení
25.-29.6.18     ředitelské volno
30.6.-2.9.18    hlavní prázdniny
03.09.18         zahájení školního roku 2018/2019

 

Přijímací zkoušky 2018 pro školní rok 2018-19

31.01.18    vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení
do 01.03.18    odevzdání přihlášek na SŠ - 3-leté učební obory a nástavbové studium (1. kolo)
12.04.18    jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1.termín (1. kolo)
16.04.18    jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2.termín (1. kolo)
23.04.18    přijímací zkoušky pro 3-leté učební obory (1. kolo), zveřejnění výsledků
do 28.04.18    zveřejnění výsledků přijímací zkoušky (nástavbové studium) - (1.kolo)
10.05.18    jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1.termín (1. náhradní termín)
11.05.18    jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2.termín (2. náhradní termín)

 

Režim pro žáky 3. ročníků 3-letých učebních oborů

leden 2018             zveřejnění zadání samostatné odborné práce (SOP) - webový portál
31.01.18                losování témat pro samostatnou odbornou práci (SOP)
do 28.2.18             jmenování předsedy zkušební komise-KÚ
do 15.3.18             jmenování místopředsedů a členů zkušební komise-ředitel školy
březen 2018          zaslání elektron. metod. příručky Závěrečné zkoušky dle jednotného zadání
březen-duben 18    zpřístupnění jednotného zadání a zkušební dokumentace - webový portál
duben 2018           komplexní zkoušky
do 30.4.18             odevzdání písemných podkladů pro samostatnou odbornou práci (SOP)
25.05.18                uzávěrka známek do 12.00 hod.
28.05.18                pedagogická rada 13:00
31.05.18                vydání vysvědčení
01.06.18                závěrečné zkoušky-písemná část (kuchař,číšník, cukrář)
4.-7.6.18                závěrečné zkoušky-praktická část (kuchař,číšník, cukrář)
14.6.18                  závěrečné zkoušky-ústní část (cukrář)
15.6.18                  závěrečné zkoušky-ústní část (kuchař, číšník)
15.6.18                  slavnostní předání výučních listů
září 2018               opravné a náhradní zkoušky

 

Režim pro žáky 2. ročníku nástavbového studia

07.09.17               maturita nanečisto
25.9.17                 losování témat maturitních prací
do 01.12.17           podávání přihlášek žáků k maturitní zkoušce pro období JARO 2018
22.12.17               nejzazší datum předání výpisů přihlášek žákům (e-mailem)
do 15.01.18           nejzazší datum, dokdy MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro období JARO 2018
19.-23.2.18            odevzdání maturitních prací
do 28.02.18           jmenování předsedy zkušební maturitní komise - KÚ
do 28.02.18           jmenování školního maturitního komisaře pro JARO 2018 - Cermat
do 31.03.18           jmenování místopředsedů a členů zkušební komise-ředitel školy
31.03.2018            nejzazší datum, kdy žák předá řediteli školy seznam lit. děl (CEJ)
31.03.2018            nejzazší datum, kdy MŠMT zveřejní kritéria hodnocení SČ MZ
11.04.2018            písemná maturitní zkouška společné části MZ
03.04.2018            začátek předmaturitního režimu
20.04.2018            uzavírka známek do 12:00
24.04.2018            pedagogická rada 13:00
29.04.2018            ukončení předmaturitního režimu
30.04.2018            předání ročníkových vysvědčení
30.04.2018            předání posudků maturitních prací žákovi (vedoucí, oponent)
02.-9.05.18            písemné práce a didaktické testy (společná část MZ)
15.05.2018            uvolnění výsledků didaktických testů
15.05.2018            uvolnění výsledků písemných zkoušek
16.-18.05. a 21.05.18 ústní zkoušky (společná a profilová část MZ)
23.05.2018            uvolnění maturitních vysvědčení
25.05.2018            slavnostní předání maturitních vysvědčení
do 15.06.18           nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ
do 25.06.18           podání přihlášky k náhradnímu či opravnému termínu MZ pro PODZIM 2018
do 30.06.18           jmenování školního maturitního komisaře pro PODZIM 2018 - Cermat
do 15.08.18           MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma písemných zkoušek pro PODZIM 2018
03. - 10.09.18        písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro PODZIM 2018 - DT, PP
do 10.09.18           uvolnění výsledků didaktických testů pro PODZIM 2018
03. - 20.09.18        ústní zkoušky (profilová část MZ) pro PODZIM 2018
11.- 20.09.18         ústní zkoušky (společná část MZ) pro PODZIM 2018