Kontakty

 

Vedení školy
 
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Cočev  Jiří  Ing. 566 502 471 jirka@bigyzr.cz ředitel
Havlíková Jana  566 502 472 jana.havlikova@ssgak.cz zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
Marek Jan Mgr. 566 502 480 honza.marek@ssgak.cz zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání, učitel
Sekretariát   
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Kohoutková  Jiřina   566 502 470 skola@ssgak.cz sekretářka ředitele
Vedoucí předmětových komisí      
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Brožová Lenka Ing. 566 502 490 lenka.brozova@ssgak.cz učitel, vychovný poradce
Lukešová Blanka Ing. 566 502 490 blanka.lukesova@ssgak.cz učitel
Růžičková Martina Mgr. 566 502 490 martina.ruzickova@ssgak.cz učitel
Řetická Jaroslava Mgr. 566 502 482 jaroslava.reticka@bigyzr.cz učitel, zdravotník a preventista soc. patolog. jevů
Vedoucí odborných komisí      
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Jičínský Jiří  566 502 492 jiri.jicinsky@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař
Kovtunová Marie  566 502 492 marie.kovtunova@ssgak.cz učitel ODV - obor číšník
Sýkorová Iva  566 502 490 iva.sykorova@ssgak.cz učitel
Učitelé všeobecných předmětů - interní       
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Horká Martina Mgr. 566 502 485 martina.horka@bigyzr.cz učitel
Kujínková Eva Mgr. 566 502 482 eva.kujinkova@ssgak.cz učitel
Kuncová Lenka Mgr. 566 502 482 lenka.kuncova@ssgak.cz učitel
Mokrá Jana Mgr. 566 502 491 jana.mokra@ssgak.cz učitel
Němcová Eva Mgr. 566 502 482 eva.nemcova@ssgak.cz učitel, t. č. na mateřské dovolené
Sedláková Markéta Mgr. 566 502 491 marketa.sedlakova@ssgak.cz učitel
Štouračová Lenka Mgr. 566 502 491 lenka.stouracova@ssgak.cz učitel
Zrzavá Markéta Mgr. 566 502 482 marketa.zrzava@ssgak.cz učitel, koordinátor pro zajišťování zahraničních stáží
Učitelé odborného výcviku - interní       
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Buchová Veronika    veronika.buchova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář, t. č. na mateřské dovolené
Dvořáková Renata  566 502 488 renata.dvorakova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář
Forchtsamová Zdeňka Bc. 566 626 348 zdenka.forchtsamova@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař
Chalupa Petr  566 626 348 petr.chalupa@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař
Němcová Daňková Klára    klara.nemcova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář, t. č. na mateřské dovolené
Obrová Jana  566 502 479 jana.obrova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář
Učitelé všeobecných předmětů - externí       
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Ostatní zaměstnanci   
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Gottwaldová Daniela Ing. 566 502 473 daniela.gottwaldova@bigyzr.cz projektový manažer
Havlíková Jana ml.  566 502 472 jenny.havlikova@bigyzr.cz účetní
Horáková Jana  566 502 475 jana.horakova@ssgak.cz účetní
Lukášková Jana  566 502 493   pracovník obchodního provozu
Mikišková Lucie 566 502 473 lucie.mikiskova@bigyzr.cz účetní
Mokrá Jitka  566 502 473 jitka.mokra@bigyzr.cz účetní
Zita Ivo  566 502 476 ivo.zita@ssgak.cz školník
Lukeš  Petr  Bc. 733 741 948 petr.lukes@ssgak.cz pracovník obchodního provozu