Kontakty

 

Vedení školy
 
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Cočev  Jiří  Ing. 566 502 471 jirka@bigyzr.cz ředitel
Havlíková Jana  566 502 472 jana.havlikova@ssgak.cz zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Marek Jan Mgr.

Zrzava Marketa, Mgr.

566 502 480

honza.marek@ssgak.cz

marketa.zrzava@ssgak.cz

zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání, učitel

zástupce ředitele pro odborný výcvik

Sekretariát   
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Kohoutková  Jiřina   566 502 470 skola@ssgak.cz sekretářka ředitele
Vedoucí předmětových komisí      
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL  FUNKCE
Brožová Lenka Ing. 566 502 490 lenka.brozova@ssgak.cz učitel, vychovný poradce
Lukešová Blanka Ing. 566 502 490 blanka.lukesova@ssgak.cz učitel
Růžičková Martina Mgr. 566 502 490 martina.ruzickova@ssgak.cz učitel
Řetická Jaroslava Mgr. 566 502 482 jaroslava.reticka@bigyzr.cz učitel, zdravotník a preventista soc. patolog. jevů
Vedoucí odborných komisí      
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Chalupa Petr    petr.chalupa@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař
Kovtunová Marie  566 502 492 marie.kovtunova@ssgak.cz učitel ODV - obor číšník
Sýkorová Iva  566 502 490 iva.sykorova@ssgak.cz učitel
Učitelé všeobecných předmětů       
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Horká Martina Mgr. 566 502 485 martina.horka@bigyzr.cz učitel
Kujínková Eva Mgr. 566 502 482 eva.kujinkova@ssgak.cz učitel
Kuncová Lenka Mgr. 566 502 482 lenka.kuncova@ssgak.cz učitel
Mokrá Jana Mgr. 566 502 491 jana.mokra@ssgak.cz učitel
Němcová Eva Mgr. 566 502 482 eva.nemcova@ssgak.cz učitel, t. č. na mateřské dovolené
Sedláková Markéta Mgr. 566 502 491 marketa.sedlakova@ssgak.cz učitel
Štouračová Lenka Mgr. 566 502 491 lenka.stouracova@ssgak.cz učitel
Zrzavá Markéta Mgr. 566 502 482 marketa.zrzava@ssgak.cz učitel, koordinátor pro zajišťování zahraničních stáží
Učitelé odborného výcviku       
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE
Buchová Veronika    veronika.buchova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář, t. č. na mateřské dovolené
Dvořáková Renata  566 502 488 renata.dvorakova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář
Forchtsamová Zdeňka Bc. 566 626 348 zdenka.forchtsamova@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař
Chalupa Petr  566 626 348 petr.chalupa@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař

Mach Martina

Němcová Daňková Klára 

 566 626 348

 

martin.mach@ssgak.cz

klara.nemcova@ssgak.cz

učitel ODV - obor kuchař

učitel ODV - obor cukrář, t. č. na mateřské dovolené

Obrová Jana 

Smejkalová Věra

Sobotková Marcela

566 502 479

566 626 348

566 502 479

jana.obrova@ssgak.cz

vera.smejkalova@ssgak.cz

marcela.sobotkova@ssgak.cz

učitel ODV - obor cukrář

učitel ODV - obor kuchař

učitel ODV - obor cukrář

Asistenti pedagoga
     
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE

Bradová Zita, Ing.

Tchirová Ingrid, Mgr.

 

zita.bradova@ssgak.cz

ingrid.tchirova@ssgak.cz

 
Ostatní zaměstnanci   
PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE

Dorušincová Renáta

Francová Monika

     
Havlíková Jana ml.  566 502 472 jenny.havlikova@bigyzr.cz účetní
Horáková Jana  566 502 475 jana.horakova@ssgak.cz účetní

Lukášková Jana 

Lukeš Petr

566 502 493

566 502 475

jana.lukaskova@ssgak.cz

petr.lukes@ssgak.cz

pracovník obchodního provozu

pracovník obchodního provozu

Mikišková Lucie 566 502 473 lucie.mikiskova@bigyzr.cz účetní
Mokrá Jitka  566 502 473 jitka.mokra@bigyzr.cz účetní

Petrová Ilona, Dis.

Slámová Petra

Zita Ivo 

 

 

566 502 476

ilona.petrová@bigyzr.cz

 

ivo.zita@ssgak.cz

 

vedoucí školní jídelny

školník