Charakteristika školy

Název školy: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  
Sídlo školy: U Klafárku 3 , 591 01 Žďár nad Sázavou
Region: Vysočina
Zřizovatel: Náboženské společenství Adolpha Kolpinga
IČO školy: 488 970 94
IZO školy: 110020553
IZO ředitelství školy: 600015882
Telefony: 566 502 470
Fax: 566 628 795
Email: skola@ssgak.cz


 

Náplní práce pedagogů naší školy je všestranná pomoc mladým lidem a to jak při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, tak i při nelehkém hledání sebe sama, své vlastní identity a pravých životních hodnot.

 

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga (dříve SOU Adolpha Kolpinga) se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu učitel - žák, škola - rodina, škola - veřejnost). 

 

SŠG A. Kolpinga je školou církevní, která poskytuje dostatečný prostor k duchovnímu, morálnímu, dovednostnímu a znalostnímu růstu žákům věřícím i nevěřícím. Po absolvování školy má být náš žák odborníkem s pevnými morálními zásadami.

 

Od svého vzniku se škola orientuje na gastronomii a trvale se zařadila mezi nejlepší školy svého druhu v celé České republice. 

 

Vyučované učební a studijní obory na škole

 

Vzdělávání žáků tříletých učebních oborů probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Studium probíhá tři roky v denní formě vzdělávání. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem.

 

Kód a název oboru Zaměření Název ŠVP
65-51-H/01 Kuchař - číšník Číšník Číšník - servírka pro obsluhu
65-51-H/01 Kuchař - číšník Kuchař Kuchař pro přípravu pokrmů
29-54-H/01 Cukrář ------ Cukrář - výroba

 

SŠG Adolpha Kolpinga je financována jako státní škola, a proto u těchto oborů není vybíráno školné.

 

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost získat na naší škole rovněž střední vzdělání s maturitní zkouškou studiem dvouletého nástavbového oboru Gastronomie 65-41-L/51. Studium probíhá dva roky v denní formě vzdělávání.